Homepage Kunststofnet

Centricut Maalmolens, energiebesparing 50%!!
Drie keer zo veel maalgoed met het zelfde vermogen

Het Zwitserse bedrijf Nuga AG zet met een nieuwe lijn machines een technisch en bedrijfseconomisch verbeterde methode in bij de kunststofrecycling. In Nederland wordt Nuga vertegenwoordigd door TSKN uit Kollum,een bedrijf wat zich heeft gespecialiseerd in kunststofverwerking en kunststofrecycling.

Door een gedwongen transport van het materiaal door middel van een doseerschroef in het midden van de rotor van de machine kan met het zelfde energieverbruik ongeveer drie maal zo veel maalgoed worden geproduceerd. Overbelasting van de machine wordt voorkomen omdat door de doseerschroef slechts zoveel materiaal wordt aangevoerd wat door de maalmolen kan worden verwerkt. Door de centrifugaalkracht wordt het materiaal gedwongen om het maalcompartiment te verlaten.

Het gesloten maalcompartiment is omgeven door twee zijdelings aangebrachte zeven welke elektrolytisch zijn gepolijst, zodanig dat een cirkelboog van 250 graden wordt bereikt.Door het hierdoor ontstane grote zeefoppervlak is de verblijftijd in het maalcompartiment kort, de output hoog en het stofaandeel in het maalgoed gering.

De zeven laten zich zonder gereedschap makkelijk zijdelings wegzwenken. Mede door een "druk op de knop" reiniging, neemt een wisseling van het te malen product in het algemeen slechts een aantal minuten in beslag.

Een bijkomend voordeel is dat het wisselen van de rotor- en statormessen slechts c.a. 15-25 minuten in beslag neemt. Het instellen van de snijspeling is overbodig en de messen zijn "bestückt" met een rij hardmetalen wisselplaten die vier maal gebruikt kunnen worden.

Capaciteiten lopen vanaf c.a. 200 kg/hr tot c.a. 2000 kg/hr afhankelijk van de te vermalen kunststoffen.

Er is ook een model speciaal voor blowmoulding toepassingen met infraroodsensor en dahlanderschakeling.


Auteur:Anno Jansen
Datum:11-2-2005
Meer informatie:www.tskn.nl
E-mail adres van auteur: info@tskn.nl